Kancelaria Adwokacka

adw. Karolina Gagacka

IURIS PRUDENTIA EST DIVINARUM ATQUE HUMANARUM RERUM NOTITIA, IUSTI ATQUE INIUSTI SCIENTIA.

Nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe.

Praktyka

Poniżej przedstawiamy Państwu nasze specjalizacje.

 • prawo cywilne (prawo kontraktów, prawo odszkodowawcze, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo konsumenckie)
 • prawo rodzinne
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo ochrony znaków towarowych
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • ochrona dóbr osobistych
 • prawo autorskie
 • prawo prasowe
 • prawo korporacyjne
 • prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane
 • prawo gospodarcze
 • prawo cudzoziemców
 • prawo medyczne
 • prawo pracy
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo unii europejskiej (sprawy z Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę)
 • prawo karne
 • prawo administracyjne

Zespół

Poniżej przedstawiamy Państwu nasz zespół.

Adwokat Karolina Gagacka Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, gospodarczym, pracy, autorskim i medycznym

Założycielka i właścicielka kancelarii. Stały mediator Sądu Okręgowego w Warszawie i dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego, Pośrednictwa Obrotu Nieruchomości i Zarządzania Nieruchomościami na Uniwersytecie Warszawskim oraz seminarium Edukacji Prawniczej -„Prawo medyczne”. Uzyskała certyfikat Australia Institute of Comerce and Language w Sydney w Australii. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych jak i prowadzeniu sporów sądowych, co gwarantuje rzetelną i wszechstronną pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.


Adwokat Marcin Kamiński Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym , w szczególności rodzinnym i prawie spadkowym.

Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, doktorant na Akademii Leona Koźmińskiego, absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.




Kontakt


Puławska 233 lok. 28, 02-715 Warszawa

tel/fax (22) 403 34 14, kom. 500 878 676

e-mail: kancelaria@gagacka.pl

 

Adwokat Karolina Gagacka
kom. 509 856 364
e-mail: karolina@gagacka.pl

 

nr. rachunku 46 1950 0001 2006 0277 2648 0002

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwo jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Gagacka, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 233 lok. 28. Podstawą przetwarzania przekazanych danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. komunikacji z osobami używającymi strony internetowej administratora. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie przekazane poprzez formularz kontaktowy i będą przetwarzane wyłącznie w okresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane przez administratora przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przekazanie przez Państwa swoich danych osobowych dokonywane jest na zasadzie dobrowolności, ich przekazanie jest jednakże konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia swoich danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.